Aktualności

Przypominamy, iż decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" z dnia 10 października 2017 r. przyjęto Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”’ przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR.

W związku z powyższym beneficjent/grantobiorca, który otrzymał pomoc za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki” jest zobowiązany do zapewnienia we wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych właściwej identyfikacji wizualnej informującej o tym fakcie opinię publiczną i wszystkich zainteresowanych, poprzez każdorazowe zamieszczenie:

- logo LGD „Beskid Gorlicki” pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020 zgodnie z warunkami określonymi w ww. Księdze wizualizacji.

- informacji „Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech