Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 17.06.2019 r. (tj. poniedziałek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 29 maja 2018 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, podjęcie uchwały.
 13. Wybór uzupełniający Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
  - Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  - Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  - Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

Informujemy, że wybór uzupełniający Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wynika z rezygnacji z Członkostwa w LGD Pana Kazimierza Krok, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Informujemy także, że w biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech