Aktualności

Poniżej zamieszczamy Państwu ofertę Małopolskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Oferta zawiera podstawowe informacje o produktach skierowanych dla przedsiębiorców.

 1. DORADZTWO W OBSZARZE HR - „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” - finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych,
 • rozwój kadry menadżerskiej,
 • zwiększenie motywacji pracowników,
 • poprawę atmosfery i efektywności pracy,
 • ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych,

W Projekcie mogą wziąć udział Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników z terenu województwa małopolskiego oraz ich pracownicy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

 1. DOFINANSOWANIE USŁUG ROZOWOJOWYCH - „Bony Sukcesu” – projekt doradczy, dający możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa realizowanego przez zewnętrzne firmy w zakresie np.:
 • Zarządzania,
 • Marketingu,
 • Opracowania specjalistycznych dokumentów i procedur, itp.
 1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA - „Dobry Czas na Adaptację Do Zmian”–projekt dla Pracodawców i Pracowników, ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub odchodzących z rolnictwa, dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom zawodowym oraz innym formom wsparcia dostoswanym do indywidualnych potrzeb.
 2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI– konkurencyjne pożyczki:
 • od 10 tys. do 900 tys. zł dla firm działających nie dłużej niż 2 lata - na inwestycje w początkowej fazie biznesu,
 • od 10 tys. do 1 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na wydatki związane z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej,
 • od 100 tys. do 3,2 mln zł na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz JST w zakresie budynków komunalnych.
 1. DORADZTWO KOMERCYJNE – zindywidualizowane usługi doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia biznesu, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, opracowania strategii w zakresie zdobywania rynków zagranicznych, optymalizacji kosztowej, rekrutacji, itp.

DANE KONTAKTOWE: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27

tel. +48 728 937 443, 12 617 99 81

www.marr.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów

tel. +48 531 000 587

www.marr.pl


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech