Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.04.2020 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny.

Nabór 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 5/2020 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 
z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór 6/2020 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 7/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 8/2020 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Protokół z posiedzenia Rady_29.04.2020


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech