Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 20.06.2022 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2022 prowadzonego przez LGD:
 • omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
 • wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
 • omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
 • głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
 • głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
 • głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

  4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2022.

  5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 3/2022.
  6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2022.
  7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 3/2022.
  8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 3/2022.
  9. Wolne wnioski, dyskusja.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu_RP


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech