Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

STOWARZYSZENIE LGD "BESKID GORLICKI" zachęca do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Program Grantowy prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Warunki udzielania grantu:

- wysokość dofinansowania: maksymalnie 10 tys. zł

- udział środków własnych: Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków własnych, na które mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) oraz w formie wkładu rzeczowego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy.

- składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej.

- Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion Sądecki – do jednego z dwóch Operatorów: Fundacja MILA lub Stowarzyszenie Cumulus.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się w Bieczu w dniu 11 lipca 2018 r.

Program warsztatów obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego i nadsyłanie zgłoszeń na warsztaty. http://www.mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/575-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-grantowych-w-ramach-projektu-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-subregion-sadecki-edycja-ii

 

Kontakt w sprawie warsztatów i Programu Grantowego:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Justyna Jakubiak, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Olga Gałek, Animator

Tel. 12 349 06 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

30.06.2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" brało udział w organizowanym w Bochni przez Lokalną Grupę Działania Dolina Raby w VIII Festiwalu Rosołu. Za sprawą Pań ze Stowarzyszenia Kobiet Szalowskich "Szalowianki" zdobyliśmy II miejsce w konkursie na najsmaczniejszy rosół.
Rosół chłopski przygotowany przez nasze "Szalowianki" zdobył uznanie jury składającego się z wybitnych kucharzy znanych zarówno w branży kulinarnej jak i z telewizji.

Organizatorom SERDECZNIE DZĘKUJEMY za zaproszenie a naszym Paniom za smaczny rosół i niesamowite emocje! 
Pyszne bo GORLICKIE!

 


 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w III turze: 2 – 13 lipca 2018 r.

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria:

➢ wiek 15 -29 lat;

➢ osoba nie pracująca i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba bierna zawodowo;

➢ osoba nie kształcąca się ani nie szkoląca;

➢ zamieszkująca  na  terenie  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki.

 

W ramach projektu oferujemy:

➢ opiekę  i  wsparcie doradcy oraz pośrednika pracy, prowadzonej przez cały czas udziału w projekcie;

➢ szkolenia – uwzględniające indywidualne potrzeby;

➢ 6-cio miesięczne staże – umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego;

➢ dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (max. 27 000 zł);

➢ granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy;

➢ bony na zasiedlenie;

➢ wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego.

 

Szczegóły w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH – REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

W dniu 25 czerwca  2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została podpisana na operację pn. ,,Sztukateria gipsowa jako innowacyjna usługa na obszarze LGD „Beskid Gorlicki” – zakup sprzętu i narzędzi w celu podjęcia działalności gospodarczej’’ na kwotę 60 tyś. zł (premia). 

Jest to pierwsza podpisana umowa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Beskid Gorlicki” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji.


 

W dniach 18-19.06.2018 r przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” uczestniczyli w wizycie studyjnej w Dolinie Karpia. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z przykładem współpracy wielosektorowej w obszarze budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia, dzięki współpracy międzysektorowej na obszarze 7 gmin oraz prezentacja funkcjonowania Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Zakrzowie.

Program wizyty pt. „Ekonomia społeczna pod lokalną marką” obejmował dobre praktyki w zakresie budowania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, wdrożenia mechanizmu marki lokalnej oraz innych metod sieciowania podmiotów ekonomii społecznej i producentów lokalnych we współpracy z samorządem, przykłady funkcjonującego mechanizmu marketingu produktów lokalnych we współpracy z lokalnymi partnerami, (inkubator przetwórstwa, sklepiki), przykłady działania podmiotów ekonomii społecznej w różnych formach (organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna).

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,  realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wyjazd i zaangażowanie!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech