Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Przypominamy, iż decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" z dnia 10 października 2017 r. przyjęto Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”’ przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR.

W związku z powyższym beneficjent/grantobiorca, który otrzymał pomoc za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki” jest zobowiązany do zapewnienia we wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych właściwej identyfikacji wizualnej informującej o tym fakcie opinię publiczną i wszystkich zainteresowanych, poprzez każdorazowe zamieszczenie:

- logo LGD „Beskid Gorlicki” pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020 zgodnie z warunkami określonymi w ww. Księdze wizualizacji.

- informacji „Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.


 

W najbliższą sobotę 1 września br. w Moszczenicy na kompleksie sportowym przy Orliku odbywać się będzie impreza plenerowa z okazji 670-lecia wsi Moszczenica.

W ramach prowadzonych przez nas działań informacyjnych będziemy tam od godz. 15.00-18.00 ze swoim stoiskiem informacyjnym. Stoisko będzie okazją zarówno do przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jak i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Serdecznie zapraszamy!


 

W ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2018 r., do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia br.

Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 10 września do 5 października. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 30 listopada 2018 r.

Harmonogram 3. edycji Budżetu Obywatelskiego!

  • Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań -od 31 sierpnia 2018 r.
  • Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego - 10 września – 5 października 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego -do 30 listopada 2018 r.

Głosować można na trzy sposoby. Aby wybrać faworyta w swoim subregionie, mieszkańcy mogą oddać głos na stronie: www.bo.malopolska.pl, wrzucić kartę do urny w jednym z 23 punktów zlokalizowanych w każdym powiecie Małopolski lub przesłać listownie swój głos na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Każdy mieszkanie dysponuje jednym głosem i może go wykorzystać na dowolne zadanie zgłoszone w jego subregionie. Wykaz zadań, punktów głosowania oraz karta do głosowania dostępne są na stronie: www.bo.malopolska.pl.


 

Organizacje pozarządowe sprawiają, że świat staje się lepszy i udowadniają, że działanie prospołeczne ma sens. Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek.

Głównym celem, ustanowionej w 2005 r. Nagrody, jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 września 2018 r.

Każda organizacja pozarządowa, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić organizację, która według nich zasługuje na tytuł najlepszej organizacji pozarządowej w Województwie Małopolskim. Organizacje mogą również zgłaszać się same.

Tytuły zostaną przyznane w kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
  • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
  • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
  • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój

Dla uczestniczących w konkursie organizacji zorganizowany zostanie również internetowy plebiscyt o tytuł „Laureata Nagrody Internautów – Konkursu Kryształy Soli”, czyli najpopularniejszej organizacji, cieszącej się największym zaufaniem mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Tegoroczną edycję konkursu „Kryształów Soli” wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która została Fundatorem finansowej nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2018 w wysokości 5 000 zł.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są  https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


 

Informacja o nowym terminie rekrutacji do projektu " Korona Sądecka dla młodych"

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w IV etapie rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”: od 21 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu wszyscy Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Informacje o projekcie i dokumenty dostępne są w zakładce PROJEKTY - KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH - REKRUTACJA.

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech