Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż we współpracy z Małopolską Spółdzielnią Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zlecenie Województwa Małopolskiego, uruchomiliśmy Punkt Promocji i Sprzedaży Produktów Tradycyjnych i Regionalnych. W Punkcie mogą Państwo skosztować i zakupić produkty charakterystyczne dla województwa małopolskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rejestrów Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, spełniają wymagania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, posiadają znak „Jakość Tradycja”.

Punkt mieści się przy ulicy Sienkiewicza w Gorlicach (targowisko), czynny jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 13.00

SERDECZNE ZAPRASZAMY!

 


 

W minioną niedzielę tj. 29 lipca gościliśmy z naszym stoiskiem informacyjnym na XV Panoramie Kultur, organizowanej w urokliwym otoczeniu zabudowań Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. Zarówno pogoda jak i uczestnicy dopisali. Podczas imprezy można było zapoznać się z efektami działalności filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice oraz występami zaproszonych zespołów. Nie zabrakło również smacznych dań przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, stoisk z rękodziełem oraz atrakcji dla dzieci.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko dziękujemy i zachęcamy do skorzystania z dotacji unijnych oferowanych przez LGD.

 


 

Prowadzisz agroturystykę i pokazujesz swoim gościom, jak wygląda praca rolnika? A może masz strusią lub ślimaczą farmę albo organizujesz warsztaty garncarskie, pszczelarskie czy przędzarskie? A może zajmujesz się odkrywaniem tajników najlepszej polskiej kuchni na szlaku kulinarnym? Jeśli stworzyłeś ofertę, która skutecznie przyciąga turystów na wieś i umila im pobyt, weź udział w konkursie Na wsi najlepiejorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną!

Zgłoszenia są przyjmowane do 3 sierpnia 2018r.

Nagrodzonych zostanie 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej, które zostaną objęte specjalną promocją. Konkurs pozwoli stworzyć pierwszy katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej, który przysłuży się podnoszeniu jakości usług i wzbogaceniu oferty w całej branży. Z dobrymi praktykami będzie się można zapoznać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych.

Podziel się swoim doświadczeniem i pokaż magię polskiej wsi.

Więcej szczegółów po kilknięciu linku.

 


 

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz) mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Organizacja pozarządowa, która prowadzi regularną działalność gospodarczą i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, również traktowana jest jako przedsiębiorstwo.

Firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika oraz niewykluczone z otrzymania pomocy de minimis otrzymają wsparcie w postaci:

  1. doradztwa z zakresu przygotowania bądź aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie,
  2. bonu wdrożeniowego w wysokości do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy poprawiające bezpieczeństwo pracy, ergonomię miejsca pracy, ułatwiające pracę bądź mające na celu jej utrzymanie.

Nabór do projektu odbywa się w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z subregionu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.marr.pl oraz do kontaktu pod numerem telefonu: (12) 617 66 49.

Do pobrania informacja prasowa

 


 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 23 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana umowa o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W ramach projektu grantowego zrealizowanych zostanie 10 grantów (zadań), których Wnioskodawcami są lokalne Stowarzyszenia oraz dwa Gminne Centra Kultury. Celem operacji pt.: "Aktywizacja oraz wzmocnienie podmiotów działających w obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Beskid Gorlicki”  jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej zdiagnozowanych w LSR, poprzez organizację wydarzeń oraz zakup wyposażenia na rzecz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego, do dnia złożenia wniosku o płatność. Całkowita wartość projektu wynosi 233 288,00 zł.

Więcej informacji na temat projektu grantowego już niebawem na naszej stronie!

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech