Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

VII etap rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: od 09 października 2018 r. do 22 października 2018 r.

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH – REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: od 06 września 2018 r. do 19 września 2018 r. 

Jeśli spełniasz następujące kryteria, tj.:

➢ jesteś osobą w wieku 15 -29 lat;

➢ nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy - jesteś osobą bierną zawodowo;

➢ nie kształcisz się ani nie szkolisz;

➢ zamieszkujesz  na  terenie  4  powiatów  województwa  małopolskiego,  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Każdy z Uczestników Projektu - zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu - zostanie objęty obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania  możliwości  w  zakresie  doskonalenia  zawodowego),  w  ramach  którego  opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego UP, który będzie wyznaczał dalszą ścieżkę danej osoby w projekcie.

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH – REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.

 


 

Konkursy, występy zespołów, stoiska handlowe, rękodzieło artystyczne, dmuchane zjeżdżalnie oraz gry i zabawy dla dzieci …. to tylko część atrakcji z imprezy plenerowej z okazji 670-lecia wsi Moszczenica.

Wydarzenie było też okazją do spotkania z mieszkańcami powiatu gorlickiego i przedstawienia informacji o możliwościach dofinansowania rozwoju kultury, infrastruktury turystycznej i działalności gospodarczej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim za odwiedziny na stoisku i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach, już na wiosnę!

 


 

Przypominamy, iż decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" z dnia 10 października 2017 r. przyjęto Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”’ przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR.

W związku z powyższym beneficjent/grantobiorca, który otrzymał pomoc za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki” jest zobowiązany do zapewnienia we wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych właściwej identyfikacji wizualnej informującej o tym fakcie opinię publiczną i wszystkich zainteresowanych, poprzez każdorazowe zamieszczenie:

- logo LGD „Beskid Gorlicki” pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020 zgodnie z warunkami określonymi w ww. Księdze wizualizacji.

- informacji „Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech