Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Poniżej zamieszczamy Państwu ofertę Małopolskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Oferta zawiera podstawowe informacje o produktach skierowanych dla przedsiębiorców.

 1. DORADZTWO W OBSZARZE HR - „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” - finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych,
 • rozwój kadry menadżerskiej,
 • zwiększenie motywacji pracowników,
 • poprawę atmosfery i efektywności pracy,
 • ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych,

W Projekcie mogą wziąć udział Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników z terenu województwa małopolskiego oraz ich pracownicy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

 1. DOFINANSOWANIE USŁUG ROZOWOJOWYCH - „Bony Sukcesu” – projekt doradczy, dający możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa realizowanego przez zewnętrzne firmy w zakresie np.:
 • Zarządzania,
 • Marketingu,
 • Opracowania specjalistycznych dokumentów i procedur, itp.
 1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA - „Dobry Czas na Adaptację Do Zmian”–projekt dla Pracodawców i Pracowników, ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub odchodzących z rolnictwa, dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom zawodowym oraz innym formom wsparcia dostoswanym do indywidualnych potrzeb.
 2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI– konkurencyjne pożyczki:
 • od 10 tys. do 900 tys. zł dla firm działających nie dłużej niż 2 lata - na inwestycje w początkowej fazie biznesu,
 • od 10 tys. do 1 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na wydatki związane z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej,
 • od 100 tys. do 3,2 mln zł na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz JST w zakresie budynków komunalnych.
 1. DORADZTWO KOMERCYJNE – zindywidualizowane usługi doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia biznesu, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, opracowania strategii w zakresie zdobywania rynków zagranicznych, optymalizacji kosztowej, rekrutacji, itp.

DANE KONTAKTOWE: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27

tel. +48 728 937 443, 12 617 99 81

www.marr.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów

tel. +48 531 000 587

www.marr.pl


 

Wczoraj tj. 18 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana umowa na realizację kolejnego projektu współpracy pn. "Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD". Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, a jego głównym celem jest wzrost rozpoznawalności marek lokalnych poprzez kampanię informacyjno-promocyjną oraz wykreowanie produktu łączącego marki lokalne partnerów projektu. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu przyczynią się do wzmocnienia potencjału marek lokalnych partnerów projektu – tj. Marki Lokalnej KARPATING oraz Marki Lokalnej Dolina Karpia oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń w budowaniu i zarządzaniu marką lokalną. O podejmowanych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

 


 

W dniu 14 lutego br. przedstawiciel Fundacji Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych przeprowadził warsztat ewaluacyjny, którego celem była ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” oraz wdrażania LSR w 2019 roku. 

W warsztacie udział wzięli przedstawiciele organów LGD, tj. Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, pracownicy LGD, wnioskodawcy, mieszkańcy obszaru LGD. Podczas warsztatu dokonano m.in. analizy aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LGD, realizacji działań zawartych w Planie komunikacji, stopnia osiągania wskaźników realizacji LSR i  wykorzystania budżetu oraz analizy procedur i kryteriów wyboru operacji.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział i cenne spostrzeżenia.

 


 

Informujemy, że w dniu 14.02.2020 (piątek) biuro LGD „Beskid Gorlicki” będzie nieczynne ze względu na uczestnictwo pracowników biura w Warsztacie Ewaluacyjnym.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Zapraszamy do udziału w projekcie zwłaszcza osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach!!!

To również ostatnia szansa na skorzystanie z bonu na zasiedlenie !!!

Informujemy, że formularze rekrutacyjne w ramach XXIV ostatniego już naboru do projektu „Korona Sądecka dla młodych” będą przyjmowane od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie oraz regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech