Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Informujemy, że została doprecyzowana instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. II.2) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instrukcja dostępna jest w zakładce LSR 2014-2020 – Formularze wniosków - Rozwijanie działalności gospodarczej, kultura, turystyka oraz Podejmowanie działalności gospodarczej. Udostępniona jest również na stronie internetowej ARiMR

Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Szkoły Liderów Inicjatyw Społecznych. Czekamy na zgłoszenia od osób, które prowadzą lub są zainteresowane prowadzeniem działań na rzecz rozwoju lokalnego na obszarze Subregionu Sądeckiego, tj. powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i Miasta Nowy Sącz.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, samorządów oraz osoby indywidualne.

Szkolenia odbędą się w Gorlicach w Restauracji Leśny Dworek.

Szkolenie rozpocznie się wizytą studyjną prezentującą współpracę organizacji pozarządowych z Miastem Gorlice, działań prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Szczegóły wizyty podamy 4.12.2017.

Cykl szkoleniowy obejmuje:

 - szkolenie 6-8.12.2017r. połączone z wizytą studyjną: 1) Rola i dobre praktyki animacji społeczności lokalnej w tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej. Diagnoza środowiska lokalnego. 2) Kompetencje Lidera, 3) Aktywizacja przy wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska, m.in. ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna, questing

- szkolenie 17-18.01.2018r. : 1) Wypracowanie planu animacji lokalnej, 2) Narzędzia animacji 3) Planowanie działań związanych z tworzeniem środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

W dniu 6.12.2017 rozpoczniemy wizytą studyjną oo 10:30, szkolenie potrwa do 17:00.

W dniach 7-8.12.2017 szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9-17:00, będzie poszerzone 7.12.2017 o część integracyjną i szkolenie z przygotowania pralinek.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić zgłoszenie wstępne: FORMULARZ

Kandydaci/-tki na Liderów Inicjatyw Społecznych składają dokumenty rekrutacyjne, a następnie po zakwalifikowaniu się do projektu:

  1. Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik nr 1)
  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych (Załącznik nr 2)

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zawiera REGULAMIN.

Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zabrać podpisane na szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!


 

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.

INFORMACJA POMOCNICZA_nabór_7/2017_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA_nabór_8/2017_POBIERZ


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza mieszkańców powiatu gorlickiego, potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie to skierowane jest w szczególności do osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR. 
Za grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy uznaje się:

- osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia:

  • w wieku 18 - 24 lat - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy;
  • w wieku 25 lat i powyżej - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy;

- osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia;

- osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe) – oznacza osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. Grupa ta obejmuje osoby, które zakończyły naukę na poziomie gimnazjum i poniżej, ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe lub licea ogólnokształcące;

- kobiety pozostające bez zatrudnienia;

- osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia.

Spotkanie odbędzie się w dniu  24 listopada 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

W programie spotkania: 
- omówienie zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy
- omówienie kryteriów wyboru operacji
- dodatkowe informacje związane z naborem
- możliwość indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech