Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2017 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w następujących zakresach:

1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 3/2017)

2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (Ogłoszenie 4/2017), które: 

  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych 
    albo 
  • skracają dystans lub czas dojazd udo tych obiektów 

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Ogłoszenie 5/2017)

4. Budowa lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji  (Ogłoszenie 6/2017)

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 17.07.2017 r. do 07.08.2017 r. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77 w godz. od 8:00 do 16:00.


 

UWAGA!

Przypominamy iż jutro, 27 czerwca 2017 roku upływa termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania (1/2017) oraz rozwijania działalności gospodarczej (2/2017). Wnioski można składać do godziny 16:00.

Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.


 

Informujemy, że w dniu 13.06.2017r.  została  zaktualizowana Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy. Zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

INFORMACJA POMOCNICZA

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Już jutro tj. 14.06.2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

Przypominamy, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w sytuacji gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny według kryteriów wyboru operacji taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków.

Więcej informacji na:

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/index.php/lsr-2014-2020/nabory/ogloszenie-1-2017.html

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/index.php/lsr-2014-2020/nabory/ogloszenie-2-2017.html


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech