Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców powiatu gorlickiego, potencjalnych beneficjentów, przedsiębiorców z obszaru LGD „Beskid Gorlicki”, zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu  1 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 14:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice.

W programie spotkania:
- omówienie zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy,
- omówienie kryteriów wyboru operacji,
- dodatkowe informacje związane z naborem,
- możliwość indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 30.05.2017 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 13:00.

   Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej.
 4. Wybór Sekretarza Rady Programowej.
 5. Omówienie zasad organizacji oraz prowadzenia prac Rady Programowej
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki".


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza do odwiedzenia Stoiska informacyjnego w dniu 28 maja 2017r. podczas „Majówki w Regietowie”. Będziemy tam w godz. 11.00-15.00.

Stoisko będzie okazją zarówno do przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jak i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Serdecznie zapraszamy!


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 18.05.2017 r. zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na lata 2014-2020:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;
 2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych ;
 3. Kryteria wyboru operacji:
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu wraz procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa, rozwoju infrastruktury i promocji obszaru wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

 Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce LSR 2014-2020Procedury oceny i wyboru operacji oraz Kryteria wyboru.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.


 

Od 29 maja do 19 czerwca wszyscy Małopolanie, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać własne pomysły obywatelskie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

8 mln zł przeznaczył w tym roku zarząd województwa na realizację Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do każdego z 6 subregionów trafi ponad 1,3 mln zł. Aby pomóc mieszkańcom mądrze zagospodarować pieniądze na które może liczyć subregion, w którym mieszkają i rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące II edycji BO Małopolska samorząd województwa zorganizował 25 spotkań informacyjno–edukacyjnych z mieszkańcami regionu, które odbędą się w każdym powiecie Małopolski.

Podczas spotkań omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące tegorocznych zasad zgłaszania zadań oraz zmian jakie zaszły w regulaminie w stosunku do ubiegłego roku. Małopolanie będą mogli dowiedzieć się m.in.: kto i w jaki sposób może składać projekty, jakie zadania mogą liczyć na dofinansowanie, jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz jakie prawa przysługują autorom inicjatyw.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w Gorlicach – 22 maja, godz. 14.00, Dom Polsko-Słowacki, ul. Rynek 1.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech