Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo (niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) będących w wieku 30+ zamieszkujących teren powiatu gorlickiego do udziału w Projekcie pn. „Będę pracować!” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie serdecznie zapraszamy do Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach im. Dušana Jurkoviča, ul. Rynek 1 na SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie się  w dniu 21 lipca 2016 r., o godzinie 10:00.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa do projektu należy złożyć Ankietę rekrutacyjną na w/w spotkaniu, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Projektu (ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Szczegółowe informacje nt. Projektu znajdują się - tutaj

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane są dla mieszkańców powiatu gorlickiego w tym osób z grup defaworyzowanych, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru LGD „Beskid Gorlicki”, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na spotkaniach omówione zostaną główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz możliwości pozyskania dotacji na realizację operacji.

Spotkania odbędą się zgodnie z harmonogramem:

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

1

2

3

4

1.

Sękowa

Sękowa, Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej, Sękowa 181

07.09.2016
godz.13.00-15.00

 

 

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- omówienie zasad przyznawania pomocy

- przedstawienie kryteriów wyboru operacji

- omówienie zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczania operacji

 

2.

Moszczenica

Moszczenica, Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, Moszczenica 246

08.09.2016
godz.13.00-15.00

3.

Gorlice

Miasto Gorlice, Urząd Gminy w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2

09.09.2016
godz.13.00-15.00

4.

Uście Gorlickie

Uście Gorlickie, Urząd Gminy w Uściu Gorlickim, Uście Gorlickie 80

14.09.2016
godz.13.00-15.00

5.

Biecz

Biecz, Urząd Gminy w Bieczu, ul. Rynek 20

15.09.2016
godz.13.00-15.00

6.

Ropa

Ropa, Świetlica w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733

16.09.2016
godz.15.30-17.30

7.

Lipinki

Lipinki, Urząd Gminy w Lipinkach, Lipinki 53

20.09.2016
godz.13.00-15.00

8.

Bobowa

Bobowa, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Rynek 2

21.09.2016
godz.13.00-15.00

9.

Gorlice (cały obszar LSR)

Miasto Gorlice, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3

22.09.2016
godz.13.00-15.00

10.

Łużna

Łużna, Urząd Gminy w Łużnej, Łużna 634

26.09.2016 godz. 13.00-15.00

 

 Dla grup defaworyzowanych z obszaru LGD

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

1

2

3

4

1.

Gorlice, Sękowa, Moszczenica, Biecz, Ropa, Uście Gorlickie, Bobowa, Lipinki, Łużna

Miasto Gorlice, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3

23.09.2016
godz.13.00-15.00

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- omówienie zasad przyznawania pomocy

- przedstawienie kryteriów wyboru operacji

- omówienie zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczania operacji

 Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!


 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących procedur wyboru i oceny operacji, a także kryteriów wyboru operacji i grantobiorców dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020.

 

Zmiany dotyczące procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji i grantobiorców wynikają z regulacji prawnych a także zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

 

Procedura wyboru i oceny operacji – operacje indywidualne

Procedura wyboru i oceny operacji – operacje własne

Procedura wyboru i oceny grantobiorców

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru grantobiorców 

 

Uwagi i sugestie dotyczące procedur wyboru i oceny operacji prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik

Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik

 

Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 września br.


 

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Nowe wzory wniosków i formularzy znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 - formularze wniosków.


 

W najbliższą niedzielę 11 września na terenie Zespołu Szkół w Łużnej odbywać się będzie lokalna impreza Pogórzańskie Atrakcje Naukowe.

W ramach prowadzonych przez nas działań informacyjno-promocyjnych będziemy tam ze swoim stoiskiem informacyjnym. Stoisko będzie okazją zarówno do przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jak i integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Serdecznie zapraszamy!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech