Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A ogłosiła konkurs grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”. Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chce zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież -osoby między 10, a 26 rokiem życia. Nabór potrwa do 13 lutego 2017 r.

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Ruszył konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej. Oferty można składać do 22 lutego. Do rozdania jest w sumie 450 tys. zł.

W ramach ogłoszonego konkursu można składać wnioski dotyczące zadań wspierających funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie, przeciwdziałające ich wykluczeniu. Preferowane będą projekty, które są skierowane m.in. do seniorów mieszkających na wsi. Na dotację mogą też liczyć inicjatywy, które promują kształcenie ustawiczne osób starszych – w tym m.in. uniwersytety trzeciego wieku. 

Uwaga: o dotację mogą się starać projekty, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r., a zakończą nie później niż 30 listopada 2017 r. Minimalny koszt całkowity realizacji danego zadania nie może być mniejszy niż 25 tys. zł.

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 r. została zmieniona Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu jest do pobrania w zakładce LSR 2014-2020 - formularze wniosków – podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.


 

Informujemy, że na stronie internetowej LGD „Beskid Gorlicki” w zakładce LSR 2014-2020 – Podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, zostały zamieszczone tabele pomocnicze do wyliczeń finansowych Biznes Planu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Zachęcamy do zapoznania się.


 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dnia 21 lutego 2017 r. zostaje zawieszone działanie generatora wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech