Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

W ramach X naboru do projektu „Korona Sądecka dla młodych” formularze rekrutacyjne będą przyjmowane od 6 grudnia 2018 r. do 19 grudnia 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.

Serdecznie zapraszamy!


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 27.11.2018 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 13:30.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 7/2017:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 7/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 4. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami dla operacji w ramach naboru wniosków nr 10/2018:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 10/2018,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwał.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie kartki bożonarodzeniowej. 

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży- jak i osób dorosłych. Wykonane kartki przyjmowane będą do dnia 30.11.2018 r. do godziny 15.30 w Biurze LGD siedziba w Hotelu Perła Południa) lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego , 33-343 Rytro 380
Po ocenie Jury ( dnia 03.12.2018r.) wybrane kartki zostaną przygotowane do wydruku w formie kartek pocztowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu - pobierz


 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w IX naborze do projektu „Korona Sądecka dla młodych”: od 19 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

W ramach projektu oferujemy m.in.:

 • opiekę i wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy,
 • szkolenia uwzględniające indywidualne potrzeby,
 • 6-cio miesięczne staże umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego,
 • granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy,
 • bony na zasiedlenie.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku do 29 roku życia,
 • bierne zawodowo (niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy),
 • nie kształcące się w trybie stacjonarny ani nie szkolące się,
 • zamieszkujące miasto Nowy Sącz lub powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski.

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH lub pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech