Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza na spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie 2014-2020” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Spotkanie jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na projekty innowacyjne.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 listopada br. do godz. 12.00.  O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na stronie

Program do pobrania


 

Informujemy, że na stronie internetowej LGD „Beskid Gorlicki” w zakładce LSR 2014-2020 – Podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, został zamieszczony dokument: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Centrum Wsparcia Kolping w Krakowie zaprasza do projektu "Tak, potrafię", w ramach którego można skorzystać z bezpłatnych szkoleń dot. zakładania własnej działalności gospodarczej oraz dotacji do 20 tys. zł. Nabór trwa do 31 października 2016 r.

Więcej informacji na www.takpotrafie.kolping.pl